TAN-KIDS EN HET MISSIONAL BUSINESS CENTRE GAAN SAMENWERKEN!

In de strijd tegen armoede krijgt het verwerven van inkomen een prominente plek. En terecht!
Tan-kids beweegt mee in deze wereldwijde verschuiving “van hulp naar handel”.

HOE ZIT DAT? TAN-KIDS HELPT TOCH KINDEREN?
Dat klopt! Tan-kids helpt kinderen die in armoede leven en nog geen hulp ontvangen. Wij willen graag zien dat deze kinderen gezond en gelukkig opgroeien.
De kinderen worden gesponsord om naar school te kunnen gaan en de (pleeg)ouder krijgt hulp bij het opstarten van een eigen bedrijfje. Onze familiecoach die de gezinnen bezoekt, speelt een centrale rol in de hulp en de voorzieningen die we geven.
We helpen de kinderen dus vooral via het versterken van het gezin.

TAN-KIDS EN HET MISSIONAL BUSINESS CENTRE (MBC)
In 2016 werd duidelijk welke verbeteringen nodig zijn voor de weduwen in onze wijk. Er is meer bewustwording nodig over het runnen van een bedrijf en hoe het zit met marketing. Daar gaat de training van MBC op in. Ook willen we d.m.v. individuele gesprekken beter aansluiten bij de persoonlijke situatie van een gezin. Daar is nog veel winst te behalen. Iedere man of vrouw die een business start krijgt 2 jaar business coaching aangeboden.
De aanpak van het MBC sluit goed aan op onze wensen en op onze doelgroep: de laag geschoolden in ontwikkelingslanden.(www.mbc4you.org)
Daarom hebben we besloten om samen met het MBC en onze lokale partners in Tanzania een pilot project te starten. Zowel in Tanzania als in Nederland zijn de voorbereidingen in volle gang.
Als je meer wilt weten over dit project neem dan contact op met Tan-kids (0637289585).

DSC01270