Privacyverklaring

Stichting Tan-kids legt NAW- en overige gegevens vast van donateurs die eenmalig of periodiek een gift geven.
Uw (e-mail)adres wordt uitsluitend gebruikt om u informatie te sturen die onze stichting betreffen zoals nieuwsbrieven , (kerst)kaarten en projectverslagen. Wij verstrekken deze gegevens niet aan derden. Alle aan ons toevertrouwde informatie wordt door ons vertrouwelijk behandeld. Uw gegevens worden alleen gebruikt voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen. Adreswijzigingen en andere wijzigingen kunt u doorgeven aan ons per email aan info@tan-kids.com.

Stichting Tan-kids zorgt voor een goede en passende beveiliging (zowel technisch als fysiek) van de aan haar toevertrouwde persoonsgegevens.