Visie en missie

Visie

Wij vinden dat ieder kind op de wereld recht heeft op zorg, bescherming en liefde. Wij geloven dat God ons de opdracht heeft gegeven én ons leidt om deze visie concreet in daden uit te werken.

Missie

Wij ondersteunen lokale organisaties in Tanzania bij de opvang, zorg en scholing van (wees)kinderen die nu nog geen hulp ontvangen.