Visie en missie

Visie

Wij vinden dat ieder kind op de wereld recht heeft op zorg, bescherming en liefde. Wij geloven dat God ons de opdracht heeft gegeven én ons leidt om deze visie concreet in daden uit te werken.

Verandering
De verandering die wij willen zien is dat kinderen in Tanzania gelukkig en gezond opgroeien in een familie en binnen de lokale gemeenschap.

Gelukkige en gezonde kinderen:
• Hebben een veilig thuis met een familie
• Zijn lichamelijk gezond en fit en hebben ruimte om te spelen
• Gaan naar school, waar zowel hun cognitieve als hun sociaal-emotionele ontwikkeling groeit
• Hebben een gezond zelfbeeld, zelfvertrouwen en zijn respectvol naar anderen
• Worden geestelijk geïnspireerd om een waardig en betekenisvol leven te leiden

Onze visie op gezondheid en geluk is een holistische, bijbelse visie, waarbij we er rekening mee houden dat de verschillende ontwikkelingsgebieden (geest, ziel, lichaam) bij elkaar horen en elkaar beïnvloeden.

Missie

Wij ondersteunen lokale organisaties in Tanzania bij de opvang, zorg en scholing van (wees)kinderen die nu nog geen hulp ontvangen.