Partner organisaties

Stichting Tan-kids werkt samen met geregistreerde, non-profit organisaties in Tanzania, die hulp en onderwijs bieden aan de meest (kans)arme kinderen.

Op dit moment werken wij samen met 3 lokale partners die wij ondersteunen met projectontwikkeling, training en fondswerving.

Lokale partners in Tanzania worden door Tan-kids geschoold met basiskennis en methodieken Social Work en Pedagogiek. Er is veel vraag naar deze trainingen, waarin veel ruimte is voor casuïstiek en verdieping. Tijdens deze trainingsdagen delen onze lokale partners ook hun eigen expertise met elkaar.
In 2021 werken wij aan de volgende projecten:

        Diploma in the pocket!

Een onderwijsproject ter ondersteuning van de meest kansarme kinderen in de buitenwijken van Dar Es Salaam, Tanzania.

Lokale partner: Share to Grow Trust – Dar es Salaam

Het onderwijsproject bestaat uit verschillende activiteiten die allemaal tot doel hebben dat kinderen hun diploma kunnen behalen.

*   20 kwetsbare (wees)kinderen en jongeren worden volledig gesponsord in hun zorg en scholing.

* 140 kinderen/jongeren afkomstig van omliggende scholen in de wijken krijgen Engelse les en huiswerkbegeleiding op een kindvriendelijk en veilig buitenterrein

*  3000 leerlingen van openbare basisscholen in de wijk krijgen examentraining en life skill training.

        Family Based Child Care

Een programma voor vroegschoolse zorg en onderwijs voor 20 verwaarloosde peuters/kleuters en hun families in Zavara, een buitenwijk van Dar es Salaam, Tanzania.

Lokale partner: Smile Academy – Dar es Salaam

Dit 2-jarige project voorziet in gezinsbegeleiding, schoolsponsoring, gezondheidszorg en het verbeteren van het  inkomen van de ouders. Het sociale team wordt gefaciliteerd en krijgt training en coaching van Tan-kids.

         Anybody Home?

Een community project voor bedreigde en verwaarloosde kinderen en jongeren in 10 zeer arme dorpen in het kustgebied Bagamoyo – Tanzania
Lokale partner: NGO Acodeta – Bagamoyo

Het project bestaat uit een bouwplan en ons geïntegreerde hulpverleningsprogramma Family Based Child Care.

Dit project wordt uitgevoerd in samenwerking met Wilde Ganzen

 

In het centraal gelegen dorp Msata wordt in 2021 een multifunctioneel buurtcentrum gebouwd, waar Acodeta beschikbaar wil zijn voor rondzwervende kinderen en jongeren. Daar vinden zij een luisterend oor, iets te eten en er is een lees- en tekenhoek. Er is een waterput, een speeltuin en wekelijks worden sport en spel activiteiten georganiseerd. Ook wordt er een gevarieerd aanbod van trainingen en workshops georganiseerd voor jongeren en volwassenen. (o.a. money management, spaargroepen, naaien, koken, lassen, metselen en timmeren.)

Het FBCC programma wordt ingezet voor 100 kinderen en 25 families. Terwijl de kinderen worden voorzien van scholing en voeding, wordt er met de familie gewerkt aan verbetering van ouderschap, werk en inkomen. Ook zijn er microleningen beschikbaar voor het opstarten van kleine bedrijfjes.

Zowel in het buurthuis als in 10 omliggende dorpen worden community workshops georganiseerd om een sterker vangnet te creëren voor de kinderen en hun families.

 

Een beschrijving van het programma Family Based Child Care vindt u onder de knop “aanpak”.

Wilt u een projectplan ontvangen of meer weten over onze projecten?

Bel of mail met Annette Klijnsma: 06-37289585 annette@tan-kids.com