Partner organisaties

Stichting Tan-kids werkt samen met geregistreerde, non-profit organisaties in Tanzania, die hulp en onderwijs bieden aan de meest (kans)arme kinderen.

Bijna alle activiteiten vinden plaats in nauwe samenwerking met Share to Grow Trust – Dar es Salaam

Share to Grow – Dar es Salaam

Share to Grow heeft een bijzondere visie op het gebied van onderwijs en kindontwikkeling. Het team van Share to Grow bestaat uit professionals, die zich met de nodige passie en expertise inzetten voor extra onderwijs, vaardigheidstrainingen en talentontwikkeling.

De initiator van Share to Grow is Mr. Wein Peter Nyasi. Hij is gecertificeerd lifeskill trainer en heeft ervaring op het gebied van kinderbescherming, kindvriendelijke scholen en het trainen van sociaal-emotionele vaardigheden (voor kinderen en jongeren). In 2015 is er een samenwerking met Tan-kids opgestart met het geven van gezamenlijke sociale vaardigheidstraining op scholen.

Share to Grow heeft een kinderterrein geopend waar kinderen boekjes kunnen lezen en huiswerkbegeleiding krijgen. Ook worden er clubjes en lessen georganiseerd. Bijvoorbeeld toneelles, Engelse les en computerles. Zang en muziek horen bij de missie op het kinderterrein. Gaandeweg is het bieden van vertrouwen en een luisterend oor een belangrijke meerwaarde geworden in het leven van de kinderen en jongeren.
Het kinderterrein is nu nog “under the tree”. In de toekomst wil Share to Grow een studiecentrum bouwen. In dit zgn. Learning Centre zal een bibliotheek gevestigd zijn en er zal een gevarieerd aanbod aan lessen en trainingen gegeven worden.

In 2017 hebben wij samen met Share to Grow een programma ontwikkeld dat wij Family Based Child Care noemen. Via dit programma willen wij kinderen voorzien in hun basisbehoeften terwijl we tegelijk het gezin versterken op weg naar een zelfstandig bestaan. Het programma is in handen van de professionele social workers van Share to Grow en wordt in nauwe samenwerking met ons uitgevoerd.

In 2017 deden 32 kinderen en 16 gezinnen mee.

Een beschrijving van het programma Family Based Child Care vindt u onder de knop “aanpak”.

Zie ook: https://www.facebook.com/Share-to-Grow-1606448583018187/?fref=ts

Wilt u een projectplan ontvangen of meer weten over onze projecten?

Bel of mail met Annette Klijnsma: 06-37289585 annette@tan-kids.com