Tanzania

AfrikaTZ-Map

Tanzania is een groot (23x Nederland), stabiel maar zeer arm land, gelegen aan de oostkust van Afrika. Het land telt 61,7 miljoen inwoners, waarvan bijna 26 miljoen onder de internationale armoedegrens leven. (inkomensrichtlijn is $1,90 per dag)
Meer dan de helft van de 61,7 miljoen inwoners zijn kinderen. 71% van de kinderen komen tekort in basiszorg en er zijn meer dan 2 miljoen weeskinderen.
Investeren in het welzijn en de ontwikkeling van de Tanzaniaanse kinderen levert een belangrijke impuls aan de economische, sociale en politieke stabiliteit en welvaart.

De economie in Tanzania groeit al sinds 10 jaar. Het land boekt forse vooruitgang in het beschermen van en de zorgverlening aan de kinderen en de moeders. De grote uitdaging is om deze economische vooruitgang in het voordeel te laten zijn van de allerarmsten.