Tanzania

AfrikaTZ-Map

Tanzania is een groot (23xNederland), stabiel maar zeer arm land, gelegen aan de oostkust van Afrika. Het land telt 46.218.000 inwoners, waarvan 68% onder de internationale armoedegrens leeft. (inkomensrichtlijn $1,25 per dag).

De economie in Tanzania groeit al sinds 10 jaar. Het land boekt forse vooruitgang in het beschermen van en de zorgverlening aan de kinderen en de moeders. De grote uitdaging is om deze economische vooruitgang in het voordeel te laten zijn van de allerarmsten.

51% van de Tanzaniaanse bevolking bestaat uit 0-18 jarigen. Investeren in het welzijn en de ontwikkeling van de Tanzaniaanse kinderen levert een belangrijke impuls aan de economische, sociale en politieke stabiliteit en welvaart.

22,2 miljoen inwoners van Tanzania zijn 0-18 jaar. Er zijn meer dan 2 miljoen weeskinderen. 71% van de kinderen komen tekort in basiszorg.