Ontstaan

Toen wij, Rob en Annette Klijnsma uit Doetinchem in 2008 voor het eerst in Tanzania waren, kwamen wij in contact met een groepje kinderen uit een klein weeshuisje in het buitengebied van Dar es Salaam. We zagen hoe weinig kansen en mogelijkheden aan deze kinderen werden geboden. We zagen het gebrek aan zorg en aandacht, en dat liet ons niet meer los.

In de jaren die volgden hebben we deze kinderen op verschillende manieren hulp en aandacht gegeven. We werden steeds heel enthousiast gesteund door familie en vrienden uit onze kerk, de Pinkstergemeente te Doetinchem.

Terwijl we de kinderen ieder jaar bezochten leerden we een groep Tanzanianen kennen die, net als wij, visie hadden om meer voor de weeskinderen in Dar es Salaam te gaan doen. Dit heeft er toe geleid dat wij in 2014 de stichting Tan-kids hebben opgericht en gestart zijn met het sponsoren en ondersteunen van een gezinshuis voor 10 kinderen.

gezinshuis

In dit eerste jaar werd duidelijk dat er weinig aandacht was voor het terugplaatsen van het kind   in het oorspronkelijke gezin. Tijdens de huisbezoeken zagen we ook hoe weinig hoop en perspectief de weduwen hadden sinds hun man was overleden. Zij raken hun huis en inkomen kwijt en leveren een keiharde strijd om te overleven.

Daarom hebben we in de jaren die volgden ons meer en meer bezig gehouden met gezinsversterking en gezinsgerichte zorg. Samen met onze lokale partners hebben we een geïntegreerd hulpprogramma voor kinderen en families op poten gezet: Family Based Child Care (FBCC).
Dit programma voorziet in de eerste plaats in de basisbehoeften van kinderen terwijl er tegelijk wordt gewerkt aan het versterken van het gezin. (u leest er meer over onder de knop “aanpak”)

Tijdens onze jaarlijkse projectbezoeken in Tanzania, ontmoeten wij uiteraard ook andere organisaties die zich bezig houden met jeugdzorg, onderwijs en social work. Soms komt daar weer een nieuw samenwerkingsverband uit voort.
(lees meer hierover onder de knop “partnerorganisaties”)