Organisatie

Het Tan-kids team bestaat uit 8 personen. Alle medewerkers werken op vrijwillige basis.

    • Rob Klijnsma (voorzitter van het bestuur)
    • Tim Nahuis (penningmeester van het bestuur)
    • Camilla Janssen MSC (secretaris van het bestuur en Adviseur International Business )
    • Edgar Nahuis (website en crowdfunding)
    • Sander Wassink (vrijwilliger PR)
    • Christi van Noppen (huisstijl en nieuwsbrief)
    • José Nahuis (vrijwilliger voorlichting)
    • Annette Klijnsma BSW (directeur, trainer, family- en kindercoach)

ANBI

De stichting Tan-kids is door de belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling.

In verband met de nieuwe publicatieplicht die per 1 januari 2014 in werking is getreden, vindt u op deze plaats nog enkele aanvullende organisatiegegevens:

RSIN/Fiscaal nummer : 853717527

Doelstelling: (uit:oprichtingsakte Stichting Tan-kids) “Het bevorderen van het welzijn en de ontwikkeling van weeskinderen in Tanzania en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords”.

Jaarverslag 2015: Jaarverslag

Jaarrekening 2016: Jaarrekening

Jaarverslag 2017: Jaarverslag

Jaarverslag 2018: Jaarverslag

Jaarverslag 2019: Jaarverslag

Jaarverslag 2020: Jaarverslag

Jaarverslag 2021: Jaarverslag

Handelsregister: Kamer van Koophandel nummer 59976535

Rekeningnummer/IBAN: NL84 INGB 0006 4752 95 t.n.v. Stichting Tan-kids, Slotlaan 2 7006 HD DOETINCHEM

BIC: INGBNL2A