Organisatie

Het Tan-kids team bestaat uit 9 personen. Alle medewerkers werken op vrijwillige basis.

   • Rob Klijnsma (voorzitter van het bestuur)
   • Tim Nahuis (penningmeester en secretaris van het bestuur)
   • Eunice van der Ster (algemeen bestuurslid)
   • Annette Klijnsma (directeur/kindercoach)
   • Edgar Nahuis (website)
   • Sander Wassink (vrijwilliger)
   • Camilla Janssen (Financiële projectadministratie)
   • Christi van Noppen (huisstijl en nieuwsbrief)
   • José Nahuis (communicatie gebedsmaatjes)

ANBI

De stichting Tan-kids is door de belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling.

In verband met de nieuwe publicatieplicht die per 1 januari 2014 in werking is getreden, vindt u op deze plaats nog enkele aanvullende organisatiegegevens:

RSIN/Fiscaal nummer : 853717527

Doelstelling: (uit:oprichtingsakte Stichting Tan-kids) “Het bevorderen van het welzijn en de ontwikkeling van weeskinderen in Tanzania en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords”.

Jaarverslag 2015: Jaarverslag

Jaarrekening 2016: Jaarrekening

Jaarverslag 2017: Jaarverslag

Jaarrekening 2018: Jaarrekening

Jaarverslag 2018: Jaarverslag

Jaarverslag 2019: Jaarverslag

Handelsregister: Kamer van Koophandel nummer 59976535

Rekeningnummer/IBAN: NL84 INGB 0006 4752 95 t.n.v. Stichting Tan-kids, Slotlaan 2 7006 HD DOETINCHEM

BIC: INGBNL2A