Word vriend(in) van de Stichting Tan-kids!

Misschien wilt u hetzelfde als wij? 
Een einde maken aan de schrijnende armoede en honger van deze kinderen? 

Wilt u dat ook? Kansen bieden? Zodat de kinderen lekker kunnen eten en spelen? Dat ze naar school kunnen gaan en op tijd hun medische zorg krijgen?

Wilt u dat ook? En kunt u hiervoor best een klein bedrag per maand missen?

Wordt dan vriend van onze stichting! Door iedere maand een vast bedrag over te maken, ondersteunt u ons werk. En met voldoende, regelmatige ondersteuning zijn we in staat om een einde te maken aan de armoedige situatie van de kinderen in Tanzania!!

Uw giften zijn welkom op bankrekening

IBAN NL84 INGB 0006475295 t.n.v. stichting Tan-kids te Doetinchem.
BIC INGBNL2A

Namens de kinderen in Tanzania hartelijk dank!

Onze stichting is door de belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Giften zijn fiscaal aftrekbaar!

button-doneren-geef-groen