Aanpak

Vanuit ons verlangen om kansarme kinderen in Tanzania goede zorg en liefdevolle steun te bieden, hebben we voor een aanpak gekozen die zich richt op het kind en het gezin of andere helpers in hun leefomgeving.

We kijken hoe de verbindingen binnen de betreffende leefgemeenschap er uit zien en zoeken samen met de lokale organisatie naar samenwerking, steunpunten en oplossingen. Wij vragen ons daarbij af wat de lokale organisatie en de gemeenschap “in huis heeft” en nog nodig heeft om de weeskinderen professioneel en duurzaam te helpen. Wij gever er de voorkeur aan dat kinderen opgroeien binnen een (pleeg)gezin of gezinshuis.

We werken dus heel nauw samen met lokale partners in Dar es Salaam die nieuwe kansen willen creëren voor de allerarmste kinderen in hun omgeving. We helpen hen, zodat zij hun initiatieven tot ontwikkeling kunnen brengen. Dat doen wij door mee te denken met de ontwikkeling van een project en hen te helpen bij de hulpverlening aan de kinderen.

Omdat Tanzania een erg arm land is, is het ook hard nodig om de lokale organisaties financieel te ondersteunen zodat zij de hulpverlening kunnen uitvoeren. Daarom werven wij fondsen in Nederland en proberen we sponsoractiviteiten op touw te zetten.  Tegelijkertijd denken wij met onze partners mee over de lokale PR en fondswerving.

Last but not least geven wij in Tanzania trainingen over de sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind en hoe men kinderen creatief kan begeleiden. Deze trainingen worden tijdens de jaarlijkse werkbezoeken gegeven door Annette Klijnsma, professioneel kinder- en jeugdcoach.

Beleidsplan: Beleidsplan

Programma omschrijving: Family Based Child Care