Aanpak

Duurzame ontwikkelingshulp is moeilijker dan een bord eten kopen of een kind sponsoren om naar school te kunnen gaan. Het op gang brengen van ontwikkeling en het versterken van de allerarmste kinderen en hun families vraagt om een geïntegreerde en individuele aanpak.

De projecten waar wij ons aan verbinden moeten een bijdrage leveren aan een gelukkige en gezonde
ontwikkeling van kansarme kinderen die bij voorkeur (gaan) opgroeien in een familie.
De projecten moeten bijdragen aan het versterken en verzelfstandigen van de families en de lokale
gemeenschap zodat zij een stevig vangnet zijn voor de kinderen.

Gelukkige en gezonde kinderen hebben een veilig thuis met hun familie, ze zijn lichamelijk gezond en hebben ruimte om te spelen. Ze gaan naar school waar zowel hun cognitieve als hun sociaal-emotionele ontwikkeling groeit. Ze hebben zelfvertrouwen, een gezond zelfbeeld en zijn respectvol naar anderen. Ze worden geleid en geïnspireerd om waardig en betekenisvol te leven. Deze ontwikkelingsgebieden horen bij elkaar en beïnvloeden elkaar.

Maatwerk blijkt een belangrijke sleutel te zijn om samen met de gezinnen structurele verbetering te realiseren. Dat is één van de redenen dat wij werken met een geïntegreerd hulpprogramma, dat we Family Based Child Care (FBCC) noemen. (programmabeschrijving zie onderaan deze pagina)

Daarbij stimuleren we de mobilisatie van de lokale gemeenschap met behulp van community workshops. Om goed voor kinderen te zorgen is een goede samenwerking nodig met de kinderen, de jongeren, de ouders/families, social workers, de overheid, scholen, kerken en andere organisaties in de lokale gemeenschap.

Programma omschrijving: Family Based Child Care

 

 

Plan van aanpak: Beleidsplan 2023