Elk kind een gezin

Afgelopen maandag zijn Annette, Debbie en ik namens Tan-Kids naar een avond geweest van Better Care Network, met als thema ‘Elk kind een gezin’. Tijdens deze avond deelden twee jonge mensen van Zuid-Afrikaanse en Keniaanse afkomst hun eigen verhaal en ervaringen met ons. Dit was kwetsbaar, zij keken kritisch terug op het opgroeien in een instelling en op de kans om in een gezin op te groeien.
Er doorheen klonk de roep om kinderen een stem te geven in het nemen van beslissingen over hun leven, naar hen te luisteren en hoe het opgroeien in een gezin persoonlijke ontwikkeling kan brengen. Anderzijds werd ook naar voren gebracht hoe het opgroeien in een instelling slechts om materiële zaken draaide, het ontbrak aan interactie en een gevoel van geliefd zijn. Hoe er altijd een zoektocht bleef naar een gevoel van ergens thuis horen en naar identiteit. Er werd dan ook gepleit voor zorg voor deze kinderen binnen de gemeenschap, waar zij relaties kunnen opbouwen en ergens thuis horen.

Verder kwamen er twee organisaties aan het woord die deelden over hun werkwijze van kinderen laten opgroeien in een gezin. Community- en family based te werk gaan dus. Mooi om niet allemaal opnieuw het wiel uit te gaan vinden maar van elkaar te kunnen leren.
Aan de hand van stellingen werden er meningen uitgewisseld. Zo werd er o.a. het belang genoemd van lobbyen bij de lokale overheid en hiervoor samenwerken met andere Nederlandse organisaties in hetzelfde Afrikaanse land en/of regio.
Kortom: nieuwe inspiratie en enthousiasme om mee naar huis te nemen!