Had ik dit maar eerder geweten!

Regelmatig biggelen tranen over de wangen van de deelnemers aan onze community workshops. Tijdens de workshops doen zij nieuwe inzichten op over wat kinderen nodig hebben om gezond en gelukkig op te groeien. En dat raakt hen!

Het raakt hen allereerst omdat veel van hen zelf geleden hebben onder gebrekkige zorg en verwaarlozing in hun kindertijd. Maar ook raakt het hen omdat ze het zo graag anders hadden gedaan met hun eigen kinderen. Het overweldigt hen en ze hadden het zo graag eerder geweten!

Boven  verwachting hebben in 2023 meer dan 300 mensen in Tanzania kunnen profiteren van onze nieuwe community workshops!

Een aantal reacties van de deelnemers:

  • Ik wist niets van kinderrechten en hoe je goede zorg aan kinderen kunt geven.
  • Deze workshops herstellen de geschonden waardigheid van onze kinderen en daarmee die van onze samenleving.
  • Laten we deze workshops zoveel mogelijk gaan geven. Er zijn teveel kinderen die lijden omdat de community niet weet hoe ze hen goede zorg kunnen geven. Ik wil graag facilitator worden van deze workshops.
  • Dit inspireert mij om familiegesprekken te houden, waarin volwassenen én kinderen een inbreng hebben. 
  • De meeste kinderen lijden vanwege armoedeproblematiek.  Ik zie dat inkomen genererende initiatieven een belangrijke bijdrage kunnen leveren.
  • Er zijn zoveel straatkinderen in onze wijk: help ons om community gesprekken te voeren over geboorteplanning.
  • De lessen over ouderschap leidden ertoe dat deelnemers willen stoppen met het geven van lijfstraffen voor kinderen.
  • Door het kwaliteitenspel begrijp ik meer van wie ik ben en hoe ik een goede ouder kan zijn.
  • We hebben een dorpscomité van 8 leden gevormd die regelmatig op bezoek zullen gaan en aandacht gaan geven aan de meest kwetsbare (wees)kinderen in het dorp. Dit comité zal ook geld inzamelen om in de noden van deze kinderen te gaan voorzien.

De community workshops zijn onderdeel van Tan-kids project “Kids are the VIP’S”

Door het organiseren van deze community workshops brengen we bewustwording op gang over de behoeften en problemen van kinderen. We helpen de gemeenschappen om samen een vangnet te creëren voor kinderen in nood. De workshops zijn bedoeld voor iedereen die met kinderen te maken heeft. Denk bijvoorbeeld aan ouders, leerkrachten, dorpshoofden, social workers, verplegers, kerkleiders en jongeren. 

De jongeren bleken in 2023 onze “bonus doelgroep”! Het is geweldig om de huidige generatie van krachtige jongeren te ontmoeten, die zich vol passie inzetten voor kinderen in nood. Zij onderscheiden zich van de oudere generatie, met name door het inzetten van lokale fondswerving en het gebruiken van gratis massamedia. 

Als stichting Tan-kids zijn we dankbaar dat we de financiering in 2023 samen met Stichting Geven is Leven hebben rondgekregen.  

Zo bouwen we samen aan kindvriendelijke wijken en veerkrachtige kinderen!

Binnen project “Kids are the VIP’s” wordt gewerkt aan de volgende doelen:

Wilt u meer weten?

Annette Klijnsma staat u graag te woord.

U kunt haar bellen op 06 37289585 of mailen via : annette@tan-kids.com .