I have a dream

Vanaf jongs af aan heb ik ervan gedroomd om vrijwilligerswerk te gaan doen in een weeshuis in Afrika. Voor mijn gevoel komt in deze reis alles bij elkaar. Ik heb eerder een half jaar in Londen gewoond en gewerkt als au pair, heb drie maanden in Ghana gewoond en vrijwilligerswerk gedaan, ben mee geweest op een werkvakantie naar Ghana en een reis naar Kenia. Tijdens mijn studie heb ik zowel pedagogische kennis als ervaring op mogen doen. Daarnaast ben ik de afgelopen jaren bezig geweest met het thema sociale gerechtigheid.

Ik geloof dat God recht wil doen aan weduwen en wezen (Deuteronomium 10:18) en hen belangrijk en waardevol vindt. “Bied wezen bescherming, sta weduwen bij” (Jesaja 1:17). Volgens de Afrikaanse cultuur zijn deze vrouwen afhankelijk van hun echtgenoot. Wanneer de echtgenoot overlijdt, blijven deze vrouwen en hun kinderen in een zeer kwetsbare positie achter.

Belangrijke uitgangspunten zijn voor mij om relaties aan te gaan, samen te werken met en te leren van de lokale bevolking, mijzelf in te kunnen zetten in mijn eigen vakgebied, te delen van wat ik zelf heb mogen ontvangen en mij te verdiepen in de Afrikaanse cultuur en het leren van Swahili.

Visie
Wij zijn het lichaam van Christus, de handen en voeten van Jezus voor de wereld. Door de liefde van Christus die in ons leeft, kunnen wij ons verzetten tegen het onrecht in de wereld en mee bouwen aan God’s Koninkrijk.

Missie
Het leveren van een bijdrage aan het verbeteren van de leefomstandigheden van weduwen en weeskinderen in de wijk Ukonga middels sociaal-economische ondersteuning, zodat zij een zelfstandig gezinsleven kunnen opbouwen.