Yes!!! Ik kan het!!

Met zelfvertrouwen je toetsen maken.
“words are not enough to tell what you have done for the development of the school and the individual development of our pupils in academics. The administration of Zimbili Primary school would like to thank all the stake holders and we shall pray for you. We thank you and May God the almighty bless you!” aldus het hoofd van basisschool Zimbily.

Vlakbij het kinderterrein van Share to Grow is een openbare basisschool met ongeveer 500 leerlingen. Sommige kinderen komen na schooltijd op het kinderterrein huiswerk maken, boekjes lezen of Engelse lessen volgen. Het kinderterrein is een bekende plek in de wijk.

Deze openbare school heeft geen geld voor leermiddelen, heeft geen elektriciteit of een kopieermachine. Daarom wordt er alleen gebruik gemaakt van het zwarte krijtbord in de klassen. Leerkrachten zijn veel tijd kwijt met het uitschrijven van lessen en de leerlingen zijn dan ook alleen maar gewend om toetsen te lezen vanaf het schoolbord.

Er is een grote behoefte om de leerlingen oefenexamens op papier aan te bieden. Daardoor raken de leerlingen niet alleen meer gewend aan de schriftelijke examens, maar krijgen ze ook gelegenheid om meer te oefenen met de lesstof van de verschillende vakken. Met de uitkomsten van de oefenexamens, kunnen de leerkrachten zicht krijgen op de vorderingen van ieder individueel kind. Gebrek aan individuele leerlingbegeleiding is tenslotte één van de grootste zwaktes in het openbare onderwijs in Tanzania.

Wein Peter, projectcoördinator bij Share to Grow vertelt ons dat hij niets liever wil dan het onderwijs van de Tanzaniaanse kinderen bevorderen. Hij besprak het idee van de oefenexamens met ons en wij waren ook enthousiast. We hebben fondsen aangeschreven en toen de giften binnenkwamen is deze nieuwe activiteit van start gegaan voor de 5 hoofdvakken binnen het basisonderwijs.

Uit het eerste evaluatieverslag van de school blijkt dat de leerkrachten een toegenomen competentie bij de kinderen zien. De leerkrachten hebben meer zicht gekregen op de behoeften van ieder kind. Zij hebben nu ook meer tijd gekregen om de individuele leerlingen te begeleiden. Want voor hen was het een tijdrovende klus om alle lessen op het bord te schrijven. De leerlingen hebben tijdens de examens meer tijd om de vragen te beantwoorden. Want als je niet aan de “papieren methode” gewend bent, kost het tijd om eraan te wennen. De grote winnaars zijn de faalangstige leerlingen, die dankzij de oefenexamens meer zelfvertrouwen en daadkracht hebben om hun toetsen en examens te maken. Wat een impact!!

99% van de leerlingen in Standard 7 zijn geslaagd en alle leerlingen van Standard 4 zijn geslaagd! De school heeft een erkenning van de overheid gekregen voor deze prachtige resultaten.
Tijdens de diploma uitreiking waren collega Wein en Ricky (leraar Engels op het kinderterrein) beiden aanwezig en hebben zij alle kinderen die overgingen naar de middelbare school een groot notitieboek gegeven.

Het motiveert ons om deze mooie berichten te ontvangen. En het is voor ons en onze collega’s een relatief eenvoudige en goedkope (€ 140,- per maand) manier om huiswerkondersteuning te geven aan bijna 500 kinderen!! We willen er in 2020 graag mee verder gaan!