Actie allerarmsten

In de wijk Ilala te Dar es Salaam, (dat is de wijk waar ook het gezinshuis is) leven veel alleenstaande moeders en oma’s met hun kinderen. Omdat zij in ENORME armoede leven, willen wij in 2015 een nieuw project voor deze vrouwen en kinderen gaan opstarten.

We zijn met verschillende locale organisaties (overheid en non-profit) in gesprek over het opstarten van kleine bedrijfjes voor deze vrouwen. Nuttig werk doen en voelen dat je het kunt, een eigen inkomen verwerven, jezelf en je kind kunnen voeden, je kind naar school kunnen sturen…..het is allemaal zo waardevol!

We noemen het  duurzame hulp in de wijk!

Vanuit dit project krijgen de moeders en kinderen ook nog aanvullende begeleiding van een social worker.We zijn enorm enthousiast over deze ideeën!

Tijdens ons volgende werkbezoek (van 1-23 november) gaan we met verschillende organisaties deze ideeën verder uitwerken. Annette zal in november deze “allerarmste” vrouwen en kinderen thuis gaan bezoeken.

We willen dan natuurlijk niet met lege handen aankomen. We nemen voedselpakketjes mee, ter waarde van 10 euro. Als u wilt, kunt u meehelpen om voedsel aan hen uit te delen. Uw gift o.v.v. “voedselpakket” wordt voor de volle 100% hieraan besteed.

Bankrekening NL84 INGB 0006 4752 95 t.n.v. Stichting Tan-kids te Doetinchem.

Dank u wel voor uw support!