Anybody home?

“Hodi?” is een woordje dat je vaak hoort in Tanzania. Het betekent: is er iemand thuis? Mag ik binnenkomen? Meestal krijg je “karibu!” te horen, wat betekent dat je welkom bent. Tanzania is een hartelijk en gastvrij land.

Helaas zijn er ook veel kinderen die geen “karibu” te horen krijgen, omdat er meestal niemand thuis is. Deze kinderen worden aan hun lot overgelaten en zwerven rond op straat…
Samen met onze lokale partners zetten wij ons in voor deze kinderen. Zoals in Msata en de omliggende dorpen waar we nauw samenwerken met Raymond, Christopher en een geweldig team van toegewijde vrijwilligers. Samen met hen hebben we een nieuw project opgezet: “Anybody home?”

Het project wil een antwoord geven aan de kinderen en jongeren die rondzwerven op straat, zonder eten en zonder toezicht. Veel kinderen gaan niet naar school en krijgen de opdracht om water te gaan halen of andere klusjes te doen.
Als gevolg van deze ernstige verwaarlozing, ontwikkelen de kinderen allerlei gedragsproblemen. Van de peuterleeftijd tot de puberleeftijd zien we rusteloosheid, opstandigheid, verwarring, eenzaamheid, bedelgedrag, seksueel misbruik en tienerzwangerschappen.

De oorzaak van deze problemen komt o.a. voort uit het feit dat veel mannen in deze streek meerdere vrouwen en ook kinderen hebben bij deze vrouwen. Tegelijk is er veel armoede. Met name de vrouwen leveren een harde strijd om te overleven, waarbij zij onvoldoende in staat zijn om aandacht aan hun kinderen te geven.

Raymond en zijn team (Acodeta) wil vanuit het buurthuis in Msata, beschikbaar zijn voor deze kinderen en jongeren. In het buurthuis zijn zij welkom voor een luisterend oor, een kop thee en wat eten. Er is een lees- en een tekenhoek en voor alle leeftijden worden er sport en spel activiteiten georganiseerd.
De rondhangende jongeren tonen belangstelling voor workshops op het gebied van naaien, koken, lassen, metselen en timmeren. Deze praktijklessen worden door vakmensen uit de omliggende dorpen gegeven in de klaslokalen die naast het buurthuis gebouwd gaan worden.

Vanuit het buurthuis gaan getrainde family coaches contact leggen met de kinderen en hun families om te kijken hoe zij hen verder kunnen helpen. Vanuit het hulpprogramma Family Based Child Care zullen zo’n 25 families hulp ontvangen, o.a. bij het opstarten van een bedrijfje. Ongeveer 100 kinderen uit deze families, zullen gesponsord worden om naar school te gaan. De hulpverlening duurt ongeveer 2 jaar en dan wordt verwacht dat de ouders meer zelfvoorzienend zullen zijn.

Raymond en Christopher zijn heel erg enthousiast over het hulpprogramma Family Based Child Care. Zij passen het programma niet alleen zelf toe bij de families die zij begeleiden, ze leiden ook andere mensen op in 10 omliggende dorpen. Hierdoor zal project “Anybody Home?” een forse groei teweeg brengen. Het project draagt bij aan het bereiken van honderden verwaarloosde kinderen uit de meest arme gezinnen in de kuststreek van Bagamoyo.

Wij zijn onder de indruk van de toewijding en de krachtige visie van Acodeta, om de community te betrekken bij de zorg voor kinderen en families. Het is een eer om met hen samen te werken en wij leggen met trots hun projectplan aan u voor.
Heeft u (met uw organisatie) belangstelling voor een duurzaam kinderproject met veel lokale expertise? Dan is dit project iets voor u!
Bel of mail met Annette Klijnsma: +31637289585 – annette@tan-kids.com