Hoeveel kost dat?

Tan-kids sponsort 100 kinderen in Tanzania met hun scholing. Regelmatig krijgen we de vraag: Hoeveel kost dat nou?

Een goeie vraag!

Voor het gemak rekenen we met gemiddelde bedragen. Want de kosten op het platteland en in de stad verschillen nogal.
Verder is het goed om te weten dat de kinderen in ons schoolfonds uit hele arme families komen. En dat hun school vaak ver weg is. Daarom betalen wij extra vergoedingen voor schoolvervoer en maaltijden. Zo voorkomen we dat zij urenlang met een lege maag naar school moeten lopen.

Sommige kinderen hebben geen ouders meer.
Of hebben geen veilig thuis.
Of ouders die analfabeet zijn en weinig waarde hechten aan onderwijs.
Daarom heeft iedere leerling een eigen begeleider en toegang tot de alarmtelefoon van onze kinderbeschermer.

• 1 kind op de basisschool kost € 350 euro per jaar.
• 1 jongere op de middelbare school kost zo’n € 700 per jaar.
• 1 leerling op de boarding school of hoger/universitair onderwijs kost gemiddeld € 850.
• begeleiding en monitoring kost € 100 per leerling/per jaar.

Nou….zoveel kost dat dus!

Totaal hebben we in 2023 € 70.000 nodig om 100 kinderen scholing en begeleiding te geven.

Ons schoolfonds heet “Diploma in the pocket” en onze 5 lokale partners hebben ieder een eigen rol en plek.
Het is een langlopend onderwijsprogramma. We kunnen er niet zomaar mee stoppen. Anders zullen deze kinderen en jongeren als schoolverlaters op straat belanden.
Met alle risico’s op bedelgedrag, tienerzwangerschappen en criminaliteit. Tienermeisjes die niet naar school gaan worden vaak uitgehuwelijkt.
Daarom doen we bij Tan-kids ons best om hun scholing veilig te stellen. En zetten we ons in voor gelijke kansen! Net zolang totdat zij een diploma hebben behaald en een eigen inkomen kunnen verwerven. En waar mogelijk hun familieleden kunnen helpen.

Voor 2023 zijn we nog dringend op zoek naar sponsors en donateurs voor deze kinderen!
Bel voor meer informatie met Annette Klijnsma, tel. 0637289585.