Huisbezoeken

Na een heerlijke vakantie, is het werk weer begonnen. De afgelopen weken zijn we met de huisbezoeken gestart. Het belangrijkste doel van het project is om deze gezinnen te versterken en het daardoor voor hen mogelijk te maken om bij elkaar te blijven en een zelfstandig en positief gezinsleven op te bouwen. Het project richt zich daarom niet enkel op het economische aspect – een eigen business beginnen. Samen met de Tanzaniaanse vrijwilligers zijn we nu met het sociale aspect bezig, door de gezinscoaching verder vorm te geven. Dat is een bijzondere samenwerking, waarbij we steeds weer zoeken naar wat er passend is in deze context.

We gaan nu iedere week bij twee of drie moeders op bezoek, zodat we alle moeders eens per maand bezoeken. Zo kunnen we de ontwikkelingen in de gezinnen volgen, zowel op het gebied van de business van de moeder, als hoe het met de kinderen en de moeder zelf gaat. Eén van de dingen waar ik me nu vooral op richt is om de vrijwilligers te leren om een brede uitvraag te doen. Dat betreft dus verschillende levensgebieden, om een totaalbeeld te krijgen van hoe het met het gezin gaat. Hier worden ook rapportages van bij gehouden in een dossier per gezin.

Het mooie is dat door de gesprekken met de moeders heen, de eerste vruchten van het project zichtbaar worden. Dat is per moeder verschillend, maar is bijvoorbeeld uitbreiding van de producten die verkocht worden, het gezinsinkomen dat omhoog is gegaan, zich niet meer druk hoeven maken over of de kinderen wel naar school kunnen, een bezigheid hebben in plaats van de hele dag bij huis te zitten en twee kinderen die met veel plezier voor het eerst naar school kunnen. Geweldig om van zo dichtbij mee te mogen maken!