Interculturele communicatie

Cultuurverschillen
De cultuur van een land wordt bepaald door onderliggende waarden die belangrijk gevonden worden. Volgens Hofstede (2004) liggen deze waarden op de volgende vijf dimensies:
1.Identiteit: de relatie tussen het individu en de groep. Het ene uiterste is individualisme, het andere uiterste is collectivisme.
2.Hiërarchie: de mate van ongelijkheid tussen mensen. Het ene uiterste is een kleine(re) macht-afstand, het andere uiterste is een grote(re) macht-afstand.
3.Sekse: de rolverdeling tussen mannen en vrouwen. Het ene uiterste is feminien, het andere uiterste is masculien.
4.Waarheid: omgaan met onvoorspelbaarheid en angst voor het onbekende. Het ene uiterste is onzekerheidsvermijding, het andere uiterste is tolerantie.
5.Deugd: in de toekomst of in het heden … Het ene uiterste is kortetermijngerichtheid, het andere uiterste is langetermijngerichtheid.

Sarah Lanier (2012) verdeelt de wereld generaliserend in twee helften: namelijk de warm-klimaat (relatiegerichte) culturen en koud-klimaat (taakgerichte) culturen. De koud-klimaat regio’s zijn: Canada, de noordelijke staten van de VS, Noord-Europa, Israël, de witte bevolkingsgroepen in Nieuw-Zeeland, Australië, Zuid-Afrika, Brazilië en Argentinië. De warm-klimaat regio’s zijn: Zuid-Amerika, Azië, de eilanden in de Stille Oceaan, de zuidelijke staten van de VS, Afrika, de landen rond de Middellandse Zee, het Midden-Oosten en de Balkan. Verschillen tussen deze warm-klimaat en koud-klimaat culturen zijn:
•Relatiegericht vs. taakgericht
•Directe vs. indirecte communicatie
•Individualisme vs. groepsidentiteit
•Inclusiviteit vs. privacy
•Verschillende benaderingen van gastvrijheid
•Formele cultuur (hoge context) vs. informele cultuur (lage context)
•Verschillen in de beleving van tijd en planning

Interculturele communicatie
Bij interculturele communicatie gaat het om het streven naar of bereiken van effectieve communicatie tussen personen met verschillende culturele achtergronden. Het is gericht op het overbruggen van verschillen in het coderen en interpreteren van een bericht tussen de zender en de ontvanger. Dit overbruggen begint bij het besef dat er verschillen kunnen bestaan. Daarbij helpt kennis van culturele verschillen, hierdoor kun je aanpassingen maken bij het coderen en interpreteren. Zo is er een grotere kans is dat men elkaar goed begrijpt. (Kaveh Bouteh, Stichting Pharos)

“De kern van interculturele bewustwording is leren waarneming te scheiden van interpretatie.” (Hofstede, Pedersen & Hofstede, 2004, p. 37)
Dat wordt de komende weken veel luisteren en observeren! Om vervolgens te proberen om niet meteen een oordeel te hebben over het gedrag van de Tanzanianen, maar eerst te ontdekken wat er achter deze gewoonten zitten, wat de reden ervan is.

Hofstede, G.J.; Pedersen, P. & Hofstede, G. (2004). Werken met cultuurverschillen. Amsterdam: Business Contact

Lanier, S. (2012). Waarom zijn wij anders? Praktische inzichten om andere culturen beter te begrijpen. Almere: Ethnos