Sterker en professioneler in Tanzania en in Nederland

We hebben in de afgelopen jaren een krachtig en professioneel netwerk opgebouwd, waarmee we een langlopend onderwijsprogramma uitvoeren. Hierdoor krijgen zeer kansarme (wees)kinderen gelijke kansen op onderwijs en deelname aan de nationale examens.

Dit onderwijsprogramma heet “Diploma in the pocket” en is ingericht met 5 lokale partners in Tanzania. Dit zijn stichtingen en scholen die ieder een eigen positie en rol in het programma innemen. Het voordeel is dat we daarbij profiteren van de wederzijdse lokale expertise. Wij kennen elkaar al enkele jaren en vormen samen een professioneel en krachtig netwerk. Het is de gelijkwaardigheid en de wederkerigheid binnen onze samenwerking, die ons op dit punt heeft gebracht.

Annette vertelt:

 “dit onderwijsprogramma is behoorlijk arbeidsintensief vanwege de Multi problematiek van de kinderen en jongeren. Vaak wordt er gedacht dat we “gewoon wat geld kunnen sturen”.

Hoewel deze doelgroep inderdaad niet naar school kan gaan zonder sponsoring, is het net zo waar dat de leerlingen nauwelijks kunnen profiteren van het onderwijs als er geen adequate begeleiding en monitoring is.

Bij de screening is rekening gehouden met de situatie en veerkracht van het kind in zijn/haar omgeving. (risicofactoren vs beschermende factoren) Kinderen die het meeste risico lopen op geweld, misbruik of bijvoorbeeld een tienerhuwelijk, behoren tot de doelgroep van dit programma. Iedere week investeren we veel tijd om de situaties van de kinderen te bespreken. Vooral omdat er geen systeem voor kinderbescherming is, zijn wij soms weken lang druk om één kind in veiligheid te krijgen.  

Uiteraard lukt dat niet altijd en gebeuren er toch soms hele moeilijke dingen in het leven van een kind. Dan vinden we steun in het professionele netwerk voor onszelf én voor het vinden van goede hulp voor het kind. Ondanks dat we allemaal als vrijwilligers meewerken, vormen we samen een professioneel team. “

Mr. Bennett Mchunguzi Bankobeza, directeur van Benhubert Secondary School in Dar es Salaam : “het is voor ons als middelbare school duidelijk te zien dat er een direct verband is tussen de opmerkelijk goede examenresultaten en de support die de leerlingen binnen dit project krijgen. Door de schoolbezoeken en de begeleiding voelen de leerlingen zich waardevol en aangemoedigd.  We zijn erg trots dat wij met onze school één van de samenwerkingspartners zijn. Hartelijk dank! ”