Vieren van de eerste maand

Na de eerste maand was er een bijeenkomst voor de tien moeders, het kantoor zat vol! Samen hebben we de eerste maand gevierd met vruchtensap en cake. De businesses van de moeders lopen goed en na de eerste weken van verkoop hebben zij de maandelijkse 10% van de lening terug betaald. Een mooi moment!

Een andere reden voor blijdschap was dat het geld is aangekomen voor het schoolgeld, waardoor de kinderen naar school kunnen! Dat is niet alleen het geld voor de schoolkosten, maar ook voor een uniform, zwarte schoenen, schoolboeken, een tas, vervoer, eten op school en voor eventuele examens. Voor de meeste moeders is dit bij elkaar een behoorlijk bedrag om zelf op te moeten brengen. Het is de bedoeling dat ze het vanaf volgend jaar zelf gaan betalen, met de inkomsten uit hun business.

Behalve de hulp aan weduwen en wezen, richt NGO Hope for the future zich ook op HIV / AIDS preventie. De meeste kinderen die zonder vader opgroeien (zoals de kinderen in het project), hebben hun vader namelijk verloren aan HIV. Zo wil de NGO o.a. een bijdrage leveren aan het terug dringen van het aantal wezen. Sinds een aantal jaren wordt er voorlichting gegeven op de basisscholen in de omgeving van Mongo la Ndege.
In het kader van deze preventie HIV activiteiten, kregen we deze week overheidsbezoek van mensen van het National Council of People Living with HIV en van Women Creative Solutions Association. Met geld van USAid doen zij onderzoek en ontwikkelen tools. We gaan bekijken of we verder met hen kunnen samenwerken.